Co robimy


DZIAŁALNOŚC STATUTOWA


Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, a w szczególności:

 • rozwijanie i organizacja pomocy osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi i ich rodzinom;
 • promocja zdrowia w zakresie onkologii;
 • upowszechnianie i propagowanie działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii;
 • mobilizowanie szerokiego wsparcia społecznego i politycznego dla działań na rzecz zwalczania nowotworów i ich skutków;
 • rozwój i budowa infrastruktury związanej z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych;
 • wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom onologicznym oraz konsekwencją tych chorób;
 • działanie na rzecz wdrożenia strategii walki z rakiem,
 • wyrównywanie szans wyleczenia mieszkańców terenów wiejskich i małych miejscowości,
 • reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych,
 • organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna na rzecz pacjentów onkologicznych i ich rodzin,
 • udzielanie pomocy materialnej pacjentom onkologicznym i ich rodzinom, zwłaszcza wywądzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
 • udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób nowotworowych,CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


 • Pomocą finansową dla pacjentów w trudnej sytuacji materialnej
 • Pomocą w dotarciu do różnych specjalistów
 • Poprawą komfortu pacjentów podczas dziennej terapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii
 • Promocją zdrowia w zakresie onkologii
 • Organizacją wolontariatu w ramach realizowanych przez fundację projektów
 • Organizacją imprez charytatywnych na rzecz pacjentów
 • Organizowaniem konferencji naukowych i kursów szkoleniowych o tematyce onkologicznej
 • Udzielaniem wsparcia psychicznego i dodawaniem pozytywnej energii!